Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đăng ký ứng viên dự tuyển học bổng Hiệp định của Nga năm 2014

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, biết để tham gia đăng ký dự tuyển ứng viên dự tuyển học bổng Hiệp định của Nga năm 2014.
File đính kèm :

Thông báo đăng ký dự tuyển       Xem file | Download
 

Bài viết liên quan