Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cẩm nang nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Kính gởi toàn thể học sinh sinh viên và cán bộ, giảng viên được biết!

File đính kèm :
Cam nang NDHA Apec VietNam 2017     Xem file | Download

Bài viết liên quan