Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Bầu chọn di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

- Ngày 23/02/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp bàn phối họp hành động giữa nhiều đơn vị để Việt Nam đạt được mục tiêu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

- Theo thông báo chính thức từ New 7 Wonders (đơn vị tổ chức cầu chọn) thì ngày 11/11/2011 sẽ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam hiện nằm trong 28 địa danh vào vòng chung kết bình chọn ra 7 kỳ quan mới. Hiện tại, việc bầu chọn cho các kỳ quan thế giới mới đã bước vào giai đoạn nước rút, Vịnh Hạ Long đang đứng thứ 4 trong tổng số 28 kỳ quan.

- Việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trờ thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Do đó, bộ phận CNTT đề nghị tất cả các cán bộ quản lý và giáo viên trong Trường tiếp tục bầu chọn cho di sản Vịnh Hạ Long theo địa chỉ sau: http://www.new7wonders.com và làm theo file hướng dẫn sau: huong_dan_binh_chon_7_ky_quan_the_gioi.doc

- Bộ phận CNTT đề nghị tất cả các cán bộ và giáo viên trong Trường nghiêm túc thực hiện. Sau khi nhận được mail kích hoạt bầu chọn thì chuyển tiếp mail đó cho bộ phận CNTT theo địa chỉ sau: thanhbinh155@gmail.com để bộ phân CNTT tiến hành làm báo cáo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Vụ đào tạo.

- Hạn cuối bầu chọn là ngày 20/05/2011.

Bài viết liên quan