Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
Ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan