Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo V/v gặp mặt sinh viên khóa 5 Cao đẳng và khóa 6 Trung cấp chuẩn bị đi thực tập thực tế tại Doanh nghiệp

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v gặp mặt sinh viên khóa 5 Cao đẳng và khóa 6 Trung cấp

chuẩn bị đi thực tập thực tế tại Doanh nghiệp

 

Để chuẩn bị cho sinh viên đến thực tập tại Doanh nghiệp, Nhà trường  thông báo triệu tập toàn thể sinh viên khóa 5 và sinh viên lớp 6TCB, cụ thể

1. Thời gian và địa điểm:

-         Lớp 5CHD, 5CLH, 6TCB, 5CCB: 129 sinh viên

Ngày 12/4/2017 (thứ 4): 17h00 tại phòng D102

-         Lớp 5CKS1, 5CKS1, 5CNH: 106 sinh viên

Ngày 12/4/2017 (thứ 4): 17h30 tại phòng D103

2. Thành Phần:

-         Ban giám Hiệu nhà trường: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

-         Lãnh đạo phòng Đào tạo, C. Linh;

-         Lãnh đạo khoa DVNH, Khoa LHHD, Khoa KS;

-         Giáo viên hưởng dẫn thực tập các lớp;

-         Lãnh đạo phòng CTHSSV.

3. Nội dung gặp mặt:

-         Phổ biến nội quy thực tập tại Doanh nghiệp;

-         Nhắc nhỡ tác phòng, nề nếp khi thực tập tại Doanh nghiệp

-         Phổ biến đề tài thực tế;

-         Hướng dẫn cách viết báo cáo thực tập

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nhà trường thông báo đến Khoa, các giảng viên, học sinh sinh viên được biết, nghiêm túc thực hiện./.

Bài viết liên quan