Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp môn Chính trị cho các lớp cao đẳng khóa 6 (6CCB và 6CNH)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

HSSV lớp 6CCB,6CNH đọc thông báo và thực hiện đúng thời gian quy định.


File đính kèm :

Bài viết liên quan