Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2015

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Dành cho các lớp năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2015.


File đính kèm :

Bài viết liên quan