Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc nộp học phí và phí thực hành Kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các em sinh viên xem file đính kèm.

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan