Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc nộp học phí và phí thực hành học kỳ 2, năm học 2015-2016

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí và phí thực hành học kỳ 2, năm học 2015-2016

Các bạn sinh viên xem file đính kèm!

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan