Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề lần 2

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Nhà trường thông báo cho các bạn sinh viên dự thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề lần 2 đến nhận bằng tốt nghiệp vào thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: phòng Đào tạo.

Lệ phí nhận bằng: 100 nghìn đồng.

Bài viết liên quan