Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc hướng thủ tục đăng ký thi lại

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Dành cho tất cả HSSV hệ chính quy. Bắt đầu áp dụng từ học kỳ I, năm học 2014-2015.


File đính kèm :

Bài viết liên quan