Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc học GDQP&AN năm 2017 cho Khóa 7 (hệ CĐ và TC) và khóa 6 (6TCB)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

HSSV đăng ký học lại GGQP&AN, đơn xin miễn giảm theo file đính kèm (có đủ minh chứng) gửi về phòng Đào tạo trước ngày 22.8.2017.


File đính kèm :

Bài viết liên quan