Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc chuẩn bị lễ ra trường và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 4 hệ cao đẳng và khóa 5 hệ trung cấp

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Sinh viên xem Thông báo đính kèm.


File đính kèm :

Bài viết liên quan