Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Thời khóa biểu học Chính trị đầu năm 2015

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo Thời khóa biểu học chính trị đầu năm 2015 cho HSSV khóa 5.

- Lớp Hướng dẫn viên: Ký hiệu lớp 5CHD

- Lớp Quản trị lữ hành: Ký hiệu lớp 5CLH

- Lớp Quản trị khách sạn: Ký hiệu lớp 5CKS

- Lớp Quản trị nhà hàng: Ký hiệu lớp 5CNH

- Lớp CĐ-KT Chế biến món ăn: Ký hiệu lớp 5CCB

- Lớp TC-KT Chế biến món ăn: Ký hiệu lớp 5TCB


File đính kèm :

Bài viết liên quan