Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo nộp học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Nhà trường thông báo mức học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:

- Các lớp cao đẳng: 3.500.000đ/HSSV/học kỳ;

- Các lớp trung cấp: 3.050.000đ/HSSV/học kỳ.

Đề nghị sinh viên hoàn thành nộp học phí trước ngày 29/01/2018 tại phòng Tài chính kế toán.

Bài viết liên quan