Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo ngày bắt đầu học đối với Khóa 1

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Phòng Đào tạo thông báo thời gian bắt đầu đi học đối với khóa 1 sẽ bắt đầu vào ngày 10/9/2012

Thời khóa biểu sẽ có vào ngày 6/9/2012 (học sinh thường xuyên theo dõi tại web trường => mục Thông báo Phòng Đào tạo)

Bài viết liên quan