Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch tổ chức và nội dung ôn tập Cuộc thi tìm hiểu về trường và Du lịch Đà nẵng năm 2015

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các lớp đọc kỹ nội dung thông báo để thực hiện đúng.


File đính kèm :

Bài viết liên quan