Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch thi Tin học học IC3 (khóa 01 và khóa 02) ngày 2.12.2012

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Nhà Trường thông báo lịch thi tin học quốc tế IC3 cho toàn thể HSSV khóa 01 và khóa 02

Ngày thi: 2.12.2012 (lịch thi chi tiết đính kèm)


File đính kèm :

Bài viết liên quan