Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng năm 2014-2015

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v học giáo dục quốc phòng năm học 2014-2015


File đính kèm :

Bài viết liên quan