Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Kiểm tra kết thúc khóa học Sơ cấp nghề miễn phí Buồng-Bàn-Bar

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc khóa học Sơ cấp nghề miền phí

Nghề: Buồng - Bàn - Bar


File đính kèm :

Bài viết liên quan