Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo hướng dẫn thủ tục làm đơn xin kiểm tra kết thúc môn lần 2 lấy điểm lần 1

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

HSSV chú ý thực hiện đúng quy định trong thông báo để đảm bảo quyền lợi của mình.


File đính kèm :

Bài viết liên quan