Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo học GDQP năm 2017 cho khóa 06

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các em sinh viên xem file đính kèm!

Mẫu đơn xin miễn giảm học GDQP đính kèm.


File đính kèm :

Bài viết liên quan