Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Điều chỉnh Thời khóa biểu HK2 từ ngày 24-30.4.17 (update 24.4.17)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các thầy cô và các bạn sinh viên xem file đính kèm. Thời khóa biểu đã được cập nhật lại vào ngày 24.4.2017

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan