Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ giữa giờ

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Các bạn sinh viên xem file đính kèm!

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan