Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điểm thi tốt nghiệp khóa 1 hệ cao đẳng nghề và khóa 2 hệ trung cấp nghề

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Dành cho khóa 1 hệ cao đẳng nghề và khóa 2 hệ trung cấp nghề.


File đính kèm :

Bài viết liên quan