Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo danh sách học sinh, sinh viên được dự thi tốt nghiệp năm 2017

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
Ghi chú:
1. QĐ công bố
2. DS HSSV được dự thi của CĐ khóa 4 (Phụ lục 1)
3. DS HSSV được dự thi của TC khóa 5 (Phụ lục 2)
4. DS HSSV được dự thi môn chính trị (dành cho sv KHóa 4 CĐ và Khóa 5 TC  không đủ điều kiện dự thi đợt này, chỉ được thi 01 môn chính trị (Phụ lục 3)
5. DS HSSV khóa 2, 3 Cao đẳng và khóa 4 Trung cấp được thi TN (thi lần 1 và lần 2) (Phụ lục 4)
6. Bảng điểm toàn khóa học từng lớp đính kèm
File đính kèm :

Bài viết liên quan