Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự thi đối với HSSV thi tốt nghiệp năm 2016

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

Về danh sách dự thi, hồ sơ dự thi, lịch hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp (điều chỉnh) năm 2016

HSSV dự thi tốt nghiệp năm 2016 xem chi tiết danh sách số báo danh, phân nhóm thi thực hành nghề,

hồ sơ dự thi và lịch hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp điều chỉnh để thực hiện./.


File đính kèm :

Bài viết liên quan