Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bảng điểm tổng kết học kỳ 1 (khóa 1,2,3) và học kỳ 2 (khóa 1, 2TCB), năm học 2013-2014

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 (khóa 1,2,3) và học kỳ 2 (khóa 1, 2TCB), năm học 2013-2014


File đính kèm :

Bài viết liên quan