Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12-14 KHÓA 6,7,8 BẮT ĐẦU TỪ 19/11/2018 ĐẾN 09/12/2018

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Xem thời khóa biểu ở đây!!!!!!!!!!!!

Lưu ý: Khóa 8 sẽ chỉ học trong tuần 12, tuần 13 sẽ được nghỉ để ôn thi, tuần 14 sẽ bắt đầu thi. Các lớp khóa 8 chú ý lịch thi nhà trường đã ban hành.

Bài viết liên quan