Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC NGOẠI NGỮ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 25/11/2018

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC NGOẠI NGỮ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 25/11/2018

Các em lưu ý : Dựa theo lịch học lớp ngoại ngữ của mình để đi học đúng giờ, đúng lớp.

Ví dụ : Tuần 1:  Lớp K8.01 sẽ học ngày thứ 3 (04/09) Tiết 3-5, Phòng C203

Tuần 2 trở đi : Lớp K8.01 sẽ học ngày thứ 2 ( Tiết 1-2 ) Phòng C203 và ngày thứ 3 ( Tiết 3-5 ) Phòng C203.

Bắt đầu từ Tuần 1 : ngày 04/09

Tuần 2 : 10/09 đến 16/09 ( sẽ học thứ 2 và thứ 3 )

Xem thời khóa biểu ngoại ngữ ở đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bài viết liên quan