Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 KHÓA 5,6,7 NGÀY 26/12

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

BGH Nhà trường cho phép Học sinh sinh viên được nghỉ học ngày 30/12, 31/12 và 01/01/2018 đón tết Dương lịch

Xem thời khóa biểu file Excel ở đây !!!!!!!

Xem thời khóa biểu file PDF ở đây !!!!!!!

Bài viết liên quan