Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thay đổi phòng học Lớp 7CRS vào ngày thứ 2 và thứ 3 (Tuần 6-8)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Phòng đào tạo thông báo thay đổi phòng học lớp 7CRS vào ngày thứ 2 và thứ 3. Cụ thể như sau:

Ngày thứ 2: Buổi Sáng + Chiều : Từ P. D102 sang P. B204

Ngày thứ 3: Buổi Chiều Từ P. D103 sang P. B204

Bài viết liên quan