Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TB nghỉ học để ôn tập cho kỳ thi kết thúc môn đợt 1 HK2 năm học 2016-2017

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn đợt 1

trong học kỳ 2 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo cho HSSV các lớp nghỉ học để ôn tập thi như sau:

1. Lịch nghỉ học để ôn tập

-  Lớp 6CKS1, 6CKS2, 6CNH: nghỉ ngày 17, 18, 19/04/2017

-  Lớp 6CCB: nghỉ ngày 20/04/2017

-  Lớp 6CHD: nghỉ học ngày 19/04/2017

2. Lịch thi: thực hiện theo lịch đã được ban hành


File đính kèm :

Bài viết liên quan