Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch Tốt nghiệp cho HSSV các lớp Cao đẳng nghề khóa 1, Trung cấp nghề khóa 2 (điều chỉnh ngày 16/6/2014)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Phòng đào tạo thông báo

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

Hệ Cao đẳng nghề khóa 1 và Trung cấp nghề khóa 02 năm 2014


File đính kèm :

Bài viết liên quan