Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Gia hạn thời gian nộp học phí Học kỳ I, năm học 2012 - 2013 đối với HSSV khóa I

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Phòng đào tạo Thông báo về việc

Gia hạn thời gian nộp học phí Học kỳ I, năm học 2012 - 2013 đối với HSSV khóa I


File đính kèm :

Bài viết liên quan