Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Danh sách phân lớp tiếng anh đầu vào

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Danh sách phân lớp tiếng anh đầu vào sinh viên trên 45 điểm xem chi tiết tại đây!

Danh sách phân lớp tiếng anh đầu vào sinh viên dưới 45 điểm xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan