Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

DANH SÁCH LỚP HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CỦA TÂN SINH VIÊN KHÓA 9 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Danh sách các lớp chính trị tại đây:
Lớp A1 : Nhấn vào để xem

Lớp A2 : Nhấn vào để xem

Lớp A3 : Nhấn vào để xem

Lớp A4 : Nhấn vào để xem

Mọi thắc mắc các em liên hệ về Fanpage của trường hoặc liên hệ giáo viên chủ nhiệm của lớp

Bài viết liên quan