Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Danh sách HSSV được miễn môn học GDQP&AN năm 2017 (Cập nhật ngày 14.7.2017)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Lưu ý: HSSV lưu ý xem danh sách đính kèm theo Quyết định.


File đính kèm :

Bài viết liên quan