Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Về việc thực hiện trang phục học đường năm học 2012 - 2013

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Phòng Công tác HSSV Thông báo về việc thực hiện trang phục học đường năm học 2012 - 2013

File đính kèm :
  • Thông báo về việc thực hiện trang phục học đường năm học 2012 - 2013 Xem file | Download

Bài viết liên quan