Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo v/v tổ chức Chương trình thay đổi tư duy để thành công trong cuộc sống cho HSSV toàn trường

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

- Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 23/03/2014 (Chủ Nhật)

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Đà Nẵng, số 01 Đống Đa, Đà Nẵng

File đính kèm :

Bài viết liên quan