Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Về việc làm thủ tục và nộp tiền phòng ở Ký túc xá trong học kỳ I, năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Sinh viên xem file đính kèm!

File đính kèm :
  • Thông báo về việc nộp tiền phòng ở KTX HKI nam 2017-2018 Xem file | Download

Bài viết liên quan