Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về lịch học Tuần sinh hoạt chính trị

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Các bạn sinh viên xem file đính kèm!

Trân trọng thông báo!

File đính kèm :

Bài viết liên quan