Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 năm 2013

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Ngày Cập nhật :
Căn cứ thông báo số 236/TB-CĐDLĐN của Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng về việc Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể HSSV như sau:

1. Nghĩ lễ Quốc khánh 2.9

- HSSV nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tức thứ 2 ngày 2/9/2013

- Từ thứ 3 ngày 3/9/2013, HSSV đi học lại bình thường.

2. Duy trì việc học trước và sau Lễ;

Để duy trì việc học và đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như tránh tình trạng HSSV tự ý nghỉ học trước và sau lễ, Phòng Công tác HSSV yêu cầu HSSV:

- HSSV không được tự ý nghỉ học trong các ngày trên khi chưa có sự đồng ý của Phòng Công tác HSSV hoặc chưa làm đơn xin phép có lý do chính đáng.

- GVCN thường xuyên điểm danh và báo cáo về phòng Công tác HSSV những ngày trước và sau Lễ.

Trên đây là nội dung thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Đề nghị  GVCN, BCS triển khai về lớp. Nếu có phép phải báo cáo P. CTHSV trước 01 ngày.

Bài viết liên quan