Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TB phản hồi các sai sót về danh sách HSSV thuộc diện miễn giảm học phí và bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo đúng quy trình xét miễn giảm học phí

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019
File đính kèm :

Bài viết liên quan