Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và không công nhận tốt nghiệp các lớp CĐN khóa 1 (2011-2014) và TCN khóa 2(2012-2014)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Nhà trường sẽ tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 01 và lớp 2TCB ra trường tại Nhà hát Trưng Vương vào ngày 20/11/2014. Vì vậy, phòng Công tác HSSV thông báo cho tất cả HSSV khóa 01 và lớp 2TCB nhanh chóng đăng ký danh sách nhận bằng tốt nghiệp trước ngày 15/11/2014 tại Phòng Công tác HSSV (Cô Uyên). Sau ngày 15/11/2014, HSSV nào không đăng ký thì sẽ không được nhận bằng vào ngày 20/11 tại nhà hát Trưng Vương, các bạn sẽ nhận bằng vào thời gian sau tại Phòng Đào tạo. Ngoài ra, trong buổi lễ nhận bằng sẽ có các gian hàng giới thiệu việc làm cho HSSV. Đây là cơ hội để tìm kiếm công việc phù hợp với các bạn.

Chú ý: Khi đi đăng ký nhận bằng HSSV sẽ nộp:

- Tiền thuê đồng phục mang để nhận bằng: 20.000đ

- Tiền làm bìa của bằng tốt nghiệp: 100.000đ

- Tổng cộng: 120.000đ

Phòng Công tác HSSV đề nghị các em HSSV nhanh chóng đăng ký để công tác tổ chức lễ phát bằng được diễn ra đúng theo kế hoạch./.

Bài viết liên quan