Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phiếu khảo sát thông tin học viên của Chi nhánh Tổng công ty hàng không Việt Nam - Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Nhằm hỗ trợ Chi nhánh Tổng công ty hàng không Việt Nam - Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng trong công tác tuyển dụng tháng 7. Phòng CTHSSV thông báo các HSSV tải và điền thông tin của mình vào phiếu thông tin việc làm đính kèm, gửi lại phòng CTHSSV trước 10h ngày 16/6/2014.

Đối tượng: HSSV khóa 01 và lớp 2TCB.

File đính kèm :

Bài viết liên quan