Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kết quả đánh giá rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2012-2013

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Quyết định số 85/QĐ-CĐDLĐN ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc  công nhận kết quả đánh giá rèn luyện trong HSSV

File đính kèm :
  • Kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2012-2013 Xem file | Download

Bài viết liên quan