Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

V/v phân công giáo viên quản lý phòng thực hành và giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc quản lý của Khoa Dịch vụ nhà hàng năm học 2012 - 2013

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Khoa Dịch vụ nhà hàng kính thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm được biết để tiện phối hợp trong công việc


File đính kèm :

Bài viết liên quan