Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB năm học 2016-2017 Khoa DVNH từ 12-18.12.2016 (update 13.12)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

THÔNG BÁO

Lịch thời khóa biểu Khoa DVNH từ 12-18.12.2016

 

Chú ý lịch học:

* Buổi sáng:

- Tiết 1-3: từ 7h15 – 9h10;

- Tiết 4-6: từ 9h35-11h30;

* Buổi chiều:

- Tiết 7-9: từ 13h00-14h55; Tiết 10-12: từ 15h20-17h15;

* Học thực hành: không giải lao

- Tiết 1-5: từ 7h15-11h15; Tiết 6-10: từ 13h00-17h00;

* Nghỉ giải lao: Sáng từ 9h10 - 9h35; Chiều từ 14h55 - 15h20


File đính kèm :

Bài viết liên quan