Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TKB Khoa DVNH - KHÓA 6 TUẦN 2 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 10 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

TKB Khoa DVNH - KHÓA 6 TUẦN 2 học kỳ II, KHÓA 3 & 4 TUẦN 10 học kỳ II, năm học 2015-2016 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016).

Lưu ý: Học sinh, sinh viên các lớp theo dõi Lịch thi lại học kì 1 và Lịch thi lần 1 học kì 2 năm 2015-2016


File đính kèm :

Bài viết liên quan